Het paard is je coach

Mensen coachen met de hulp van paarden

Teams coachen met paarden

We beginnen met een intakegesprek waar de coachvraag wordt vastgesteld. 

In een sessie onderzoeken we wat de sterke en zwakke punten van een team zijn, hoe de samenwerking verloopt en thema’s als vertrouwen, leiderschap, flexabiliteit en communicatie komen op een natuurlijke wijze aan de orde. Voor paarden zijn duidelijke communicatie, leiderschap en taakverdeling van levensbelang, het zijn meesters in groepsprocessen. De mensen in een team krijgen hierdoor inzicht in het effect van hun eigen handelen en dat van de anderen. Het doeltreffende bij coachen met paarden is dat je dit inzicht direct kan toepassen door met veranderd gedrag opnieuw een opdracht te doen en te ervaren wat het resultaat van deze verandering is. Paarden hebben geen eigen agenda en zullen dus op dit nieuwe gedrag reageren.

De duur van een teamcoaching is afhankelijk van de grootte van het team en het doel en wordt afgestemd op de vraag. Als richtlijn kan je uitgaan van gemiddeld een dagdeel (max. 4 uur) tot 6 personen, bij meer personen 2 dagdelen (een hele dag).

Alle activiteiten gebeuren naast het paard, niet erop. Je hebt geen ervaring met paarden nodig.