Het paard is je coach

Mensen coachen met de hulp van paarden

Teams coachen met paarden

We beginnen met een intakegesprek waar de coachvraag wordt vastgesteld.

In een sessie onderzoeken we wat de sterke en zwakke punten van een team zijn, hoe de samenwerking verloopt en thema’s als vertrouwen, leiderschap, flexabiliteit en communicatie komen op een natuurlijke wijze aan de orde. Voor paarden zijn duidelijke communicatie, leiderschap en taakverdeling van levensbelang, het zijn meesters in groepsprocessen. De mensen in een team krijgen hierdoor inzicht in het effect van hun eigen handelen en dat van de anderen. Het doeltreffende bij coachen met paarden is dat je dit inzicht direct kan toepassen door met veranderd gedrag opnieuw een opdracht te doen en te ervaren wat het resultaat van deze verandering is. Paarden hebben geen eigen agenda en zullen dus op dit nieuwe gedrag reageren.

De duur van een teamcoaching is afhankelijk van de grootte van het team en het doel en wordt afgestemd op de vraag. Voor maximaal resultaat wordt minimaal een hele dag geadviseerd maar een halve dag is ook mogelijk. Bij grote problemen in teams zijn vervolgsessies gewenst, dit wordt bekeken bij het intakegesprek.

Alle activiteiten gebeuren naast het paard, niet erop. Je hebt geen ervaring met paarden nodig.

De kosten worden op maat geoffreerd waarbij we uitgaan van de volgende richtlijnen: teamcoaching of groepen tot 8 personen € 247,95 ex. btw ( € 300,- incl.. btw) per persoon per dagdeel van max. 4 uur. Dit is inclusief intake, koffie en/of thee en iets lekkers. Bij een hele teamdag van 2 dagdelen zit een heerlijke lunch. Grotere teams of groepen op aanvraag, neem daarvoor via de e-mail contact met ons op.