Het paard is je coach

Mensen coachen met de hulp van paarden

Hoe werkt coachen met paarden?

Na een intakegesprek volgt de sessie op locatie.

Jij of jouw team werkt altijd naast het paard, nooit erop en je hebt geen ervaring met paarden nodig. Onze mede-coaches zijn IJslanders, dit zijn kleine en vriendelijke paarden.

Zowel bij individuele als bij teamcoaching krijg je de opdracht iets met het paard te doen, b.v. een halster omdoen en een rondje met het paard lopen of met elkaar het paard naar een andere plek leiden. De coach observeert hierbij het gedrag van het paard en het proces van de coachee of het team en geeft deze observaties terug door het stellen van open vragen. Knelpunten worden zo blootgelegd en je krijgt inzicht in het effect van je eigen gedrag en dat in relatie tot anderen. Paarden zijn niet statusgevoelig dus reageren ongeacht de functie op iedereen op dezelfde, heldere manier. Na deze sessie volgt een evaluatie waarna je direct kunt experimenteren met nieuwe inzichten en oplossingen.

Hieronder zie je in een filmpje hoe het werkt. Er zit geen geluid bij.